0395 313 669

Các bài viết của Nghiên cứu

Vai trò của Lactobacillus plantarum I1001 trong hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa viêm âm đạo tái phát

Nghiên cứu này giúp đánh giá được tác dụng của việc sử dụng L. plantarum I1001 trong điều trị bệnh viêm âm đạo đặc biệt là viêm âm đạo do nấm Candida. Phụ nữ  tham gia nghiên cứu sẽ được chia làm 2 nhóm ngẫu nhiên: nhóm 1 gồm 33 phụ nữ đã có quan […]

Đọc thêm