0395 313 669

Vai trò của Lactobacillus plantarum I1001 trong hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa viêm âm đạo tái phát

Nghiên cứu này giúp đánh giá được tác dụng của việc sử dụng L. plantarum I1001 trong điều trị bệnh viêm âm đạo đặc biệt là viêm âm đạo do nấm Candida.

Phụ nữ  tham gia nghiên cứu sẽ được chia làm 2 nhóm ngẫu nhiên: nhóm 1 gồm 33 phụ nữ đã có quan hệ tình dục và đang trong độ tuổi là  18–50 tuổi, được kê toa một viên clotrimazole 500 mg đặt âm đạo liều duy nhất, sau đó sử dụng tiếp viên nén với L. plantarumI1001 như một liệu pháp bổ trợ điều trị viêm nhiễm âm đạo; nhóm 2 gồm 22  phụ nữ có đặc điểm tương tự nhưng chỉ được kê đơn clotrimazole 500 mg đặt âm đạo liều duy nhất.

Kết quả1: Bệnh nhân điều trị kết hợp giữa clotrimazole 500 mg  và L. plantarumI1001 sẽ giúp giảm 60% tình trạng tái phát viêm âm đạo do nấm Candida so với trước đó.

Kết quả 2: 73% bệnh nhân điều trị kết hợp giữa clotrimazole 500 mg  và L. plantarumI1001 không tái phát viêm âm đạo trong vòng 3 tháng.

Tài liệu tham khảo: Is it possible to prevent recurrent vulvovaginitis? The role of Lactobacillus plantarum I1001 (CECT7504) đăng tại Tạp chí Châu Âu về vi sinh lâm sàng & bệnh truyền nhiễm âm lượng 35 , trang1701 – 1708 ( 2016 )

Leave a Comment: